Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2014

afrown
afrown
1979 22e8 390
Reposted fromlymphoCyTA lymphoCyTA viastonerr stonerr
afrown
0435 461a 390

March 05 2014

afrown
Reposted byrtmnfredrra
afrown
8490 b5d0 390
Reposted byzapominaniepozakontrolaPi69beltanelovkibejbe
afrown
Reposted fromlightyears lightyears viacytaty cytaty
7208 1620 390
Reposted fromdeviate deviate vianataliana nataliana
afrown
afrown
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSecrecy Secrecy

March 04 2014

afrown
5547 6d35 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viazamulasz zamulasz
afrown
8966 9430 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaMagnolia11 Magnolia11

September 14 2013

afrown
Ten człowiek, który we mnie mieszka, 
jest obrażony i blady. Tego człowieka 
trzeba prowadzić za rękę i przepraszać. 
Kiedy się głośno skarży, zaklejam mu 
usta czarną taśmą i przywiązuję 
w okolicach tyłu głowy. Ten człowiek 
wtedy płacze. (Proszę go: nie płacz.) 
Tego człowieka nie interesują moje 
prośby. Ten człowiek z płaczu 
przechodzi w złość i się wyrywa. 
Kiedy się wyrwie, rozrasta się. 
Staje się większy ode mnie, zakleja mi 
usta czarną taśmą i przywiązuje 
w okolicach tyłu głowy. Wtedy ja 
mieszkam w tym człowieku. 
— Sławomir Elsner, Ten człowiek
Reposted fromidzsobie idzsobie viaMagnolia11 Magnolia11
afrown
Bolę sama siebie jak wielka rana.
— Agnieszka Osiecka, Ćma
afrown
Siedzę w kątku i kulę się w sobie (...) Czekam na ciebie. Ktoś tupie i szurzy, ale to nie ty. Ja znam twoje szurzenie i twoje tupanie i wszystko twoje znam (...). Czemuż ja tak strasznie w kącie jestem, gdzie ja palnęłam błąd, w co ja się zaplatałam, czy raczej co się we mnie zaplątało? Moje życie to jest taka torturka (...) Nawet kiedy leżymy koło siebie ciasno, to ja też trzepotliwie czekam na ciebie.
— Agnieszka Osiecka, Ćma
afrown
nikomu przedtem i nikomu potem nie czytałem wierszy; mam w sobie dobrze funkcjonujący bezpiecznik wstydu, który broni mi obnażać się zbytnio wobec ludzi, mówić przy innych o swoich uczuciach; a czytać wiersze - to w moim pojęciu tak, jakbym nie tylko mówił o swoich uczuciach, ale jakbym mówił o nich stojąc na jednej nodze; pewna nienaturalność, która kryje się w samej istocie rytmu i rymu, wprowadzałaby mnie w zakłopotanie, gdybym miał oddawać się jej inaczej niż w samotności.
— milan kundera, żart
Reposted frometa eta viaMagnolia11 Magnolia11

July 16 2013

afrown

Po pierwsze przyjaciele.

A poza tym:

Chcieć niezbyt wiele.

Wyzwolić się z kultu młodości.

Cieszyć się pięknem.

Nie dbać o sławę.

Wyzbyć się pożądliwości.

Nie mieć pretensji do świata.

Mierzyć siebie swoją własną miarą.

Zrozumieć swój świat.

Nie pouczać.

Iść na kompromisy ze sobą i światem.

Godzić się na miernotę życia.

Nie szukać szczęścia.

Nie wierzyć w sprawiedliwość świata.

Z zasady ufać ludziom.

Nie skarżyć się na życie.

Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.

— Leszek Kołakowski
Reposted byJagodowa7bicietwegosercaNuuskamuikkunen

July 15 2013

afrown
5512 44b7 390
Reposted byMagnolia11phonbaseserplesniowy

July 14 2013

afrown
Wszyscy musimy, chcąc uczynić rzeczywistość znośną, utrzymać w sobie kilka drobnych szaleństw.
— Marcel Proust
Reposted byimmuffeverythingwasbeautifulonceM-MmysweethearttniewychamowaneepanasiowawelcometomyheadpomidorowabezmakaronuwersjakieszonkowafatusmalldaisyjokszmaragdowykotinsanedreamerpsilocybemermaidterazbananowyczipsxDbackgroundiamnotarobotlexxieanyonesghostitjeniamdreamerzazucooffeesmoothhhhdziubekeredvarethreloveutionMelrose
afrown
7197 56d3 390
Reposted bycandybraineverythingwasbeautifulonceletthesunshine
afrown
Ja tam wolę być nieszczęśliwy, niż pozostawać w stanie fałszywej, kłamliwej szczęśliwości, w jakiej tu się żyje.
— Aldous Huxley
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl